zastrzeżenia prawneKlauzula informacyjna:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W RADOMSKU SP. Z O.O.
97-500 RADOMSKO, UL. KOŚCIUSZKI 12A

www.tbsradomsko.com.pl
e-mail: sekretariat@tbsradomsko.com.pl
tel: (44) 683-54-03 lub (44) 683-21-12
fax: (44) 683-54-03 

Niniejszym informujemy że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związku z prowadzoną korespondencją i ewentualnie w związku z przeglądaniem naszej strony internetowej(podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

Administratorem danych jest TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W RADOMSKU SPÓŁKA Z O.O. 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest dr Małgorzata Pundyk-Glet
e-mail: inspektor@tbsradomsko.com.pl

Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, wykonawcom usług w zarządzanych budynkach, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski. Dane nie podlegają profilowaniu.

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z tą korespondencją.

Pani/Panu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ewentualne sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji emailowej. W takim przypadku możliwa będzie korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty. 

Opublikował: Jacek Janacz
Publikacja dnia: 14.09.2019, 09:48
Dokument oglądany razy: 1 187
Podpisał: Jacek Janacz
Dokument z dnia: 12.09.2019