Przedmiot działalności Spółki    Przedmiotem działania TBS-u jest:


- budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, - nabywanie budynków mieszkalnych,

- prowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

- wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki - sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki,

- prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą; budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków własnych przyszłych właścicieli, przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.Opublikował: Jacek Janacz
Publikacja dnia: 19.09.2019, 12:20
Dokument oglądany razy: 1 085
Podpisał: Jacek Janacz
Dokument z dnia: 12.09.2019