Status prawny


Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego /tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2071)/, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r., poz. 150)/, przepisów Kodeksu spółek handlowych /tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030)/ oraz postanowień Umowy Spółki sporządzonej 8 czerwca 2015 roku przez Sławomira Koprowskiego, notariusza w Radomsku, za numerem Repertorium A 1479/2015.Opublikował: Jacek Janacz
Publikacja dnia: 19.09.2019, 12:25
Dokument oglądany razy: 1 026
Podpisał: Jacek Janacz
Dokument z dnia: 12.09.2019